3b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:00- 7:45     religia-2/2 #r3l 17   religia-2/2 #r3l 17
1 7:50- 8:35 matematyka PK B2   matematyka PK 3 j.polski AM 20 j.angielski-1/2 SA 28
wf-2/2 RD g5
2 8:45- 9:30 chemia AK B2 r_biologia IF 15 historia AJ 15 j.polski AM 20 j.niemiecki-1/2 GA 22
wf-2/2 RD g3
3 9:40-10:25 r_biologia IF B2 geografia Ge 5 przedsięb. JC 32 r_angielski-1/2 SA i13
j.niemiecki-2/2 Kr i60
biologia IF 2
4 10:40-11:25 j.polski AM B2 r_angielski-1/2 SA 33
r_angielski-2/2 WM 16a
j.angielski-1/2 SA 33
wf-2/2 RD g3
godz.wych AK B3 r_biologia IF 2
5 11:35-12:20 fizyka B2 j.angielski-1/2 SA 16a
j.angielski-2/2 WM 26
wf-1/2 TM g1
r_angielski-2/2 WM 28
informatyka-1/2 ŁS 21
j.angielski-2/2 WM B3
wf-1/2 TM g4
j.niemiecki-2/2 Kr 12
6 12:30-13:15 mat.p. PK B2 j.polski AM 4 u-el.diet. Po 1 historia AJ 23 wf-1/2 TM g4
j.angielski-2/2 WM 16a
7 13:25-14:10   fizyka 24 matematyka PK 3 u-el.diet. Po 15 j.niemiecki-1/2 GA 12
8 14:15-15:00       informatyka-2/2 ŁS 21  
Obowiązuje od: 7 listopada
Drukuj plan
wygenerowano 2022-11-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum